De Verzekeringen

Op deze pagina hebben we beschreven wat we allemaal geregeld hebben op het gebied van de volgende verzekeringen:
– Wereldreisverzekering
– Huidige ziektekostenverzekering
– Doorlopende reisverzekering
– Inboedelverzekering
– Woonhuisverzekering
– WA-verzekering

Wereldreisverzekering

Een gewone reisverzekering met medische dekking is niet voldoende, omdat daarbij altijd een gewone ziektekostenverzekering in Nederland vereist is. Vanwege het opzeggen van onze banen  hebben wij die dus niet meer bij vertrek. Alle reguliere doorlopende reisverzekeringen hebben bovendien als extra voorwaarde dat je niet langer dan enkele maanden aaneengesloten op reis mag. We zijn dus op zoek gegaan naar een verzekering die een langdurige reis naar het buitenland toestaat.

Verzekeringsmaatschappijen die (in 2003) een verzekering voor wereldreizigers aanbieden zijn:
– Elvia (Globetrotter reisverzekering)
– ISIS (Special ISIS verzekering)
– De Europeesche (Lang op reis verzekering)
– Zilveren Kruis (Wereldpolis)
– Goudse Verzekeringen (Wereldreiziger Polis)
– OOM Global Care schijnt er ook een te hebben, echter niets van kunnen vinden

Google dus even op “globetrotter verzekering” en je krijgt genoeg aanbiedingen te zien.

Overwegingen

De kosten van medische verzorging, ziekenhuisopname, opsporing, berging en repatriëring kunnen in het buitenland erg hoog oplopen. Deze kosten moeten dus goed gedekt worden door de verzekering. Tevens willen we een goede dekking indien we i.v.m. ziekte of overlijden van familie tussentijds terug moeten keren naar Nederland.

Verder willen we meeverzekeren:
– Tussentijdse terugkomst in Nederland, in geval van bijvoorbeeld familieomstandigheden.
– Thuiskomstdekking na de reis. Dit omdat we dan even de tijd hebben om een nieuwe ziektekostenverzekering af te sluiten en ondertussen niet onverzekerd rondlopen.
– Risicosporten: duiken, skiën, raften, etc.
– Ev. rechtsbijstand en WA

Diefstal van bagage dient wel gedekt te zijn, maar de hoogte vinden wij minder belangrijk dan bovenstaande dekkingen. Deze kosten kunnen we zelf eventueel wel opvangen.

Keuze

De Europeesche viel voor ons direct af, aangezien je deze maximaal voor 360 dagen af kunt sluiten en we nu nog niet weten of we misschien 13 maanden onderweg zullen of willen zijn. De polis van Zilveren Kruis is zeer uitgebreid, echter ook erg duur. Eigenlijk alles wat in Nederland verzekerd is, is ook in het buitenland verzekerd. Daarnaast kun je de polis alleen per jaar afsluiten/ verlengen. Deze polis is bij uitstek geschikt als je je in het buitenland gaat vestigen/ daar gaat werken.

Wij zouden dus gaan kiezen tussen ISIS, Elvia en De Goudse. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor Elvia Globetrotter Reisverzekering. Deze verzekering was voor wat betreft onze eisen de goedkoopste en de dekkingen vonden wij voldoende. Kosten voor 12 maanden: € 900 per persoon, inclusief thuiskomst verzekering EN tussentijdse terugkeer naar Nederland.

Huidige Ziektenkostenverzekering

Arthur had een particuliere ziektekostenverzekering bij DVZ/Achmea. Aangezien deze niet meer geldt bij vertrek naar het buitenland hebben we deze beëindigd. Het was niet mogelijk deze te laten ‘slapen’ gedurende onze reis, zodat we deze weer direct op zouden kunnen starten bij terugkeer. Bij sommige maatschappijen is dit wel mogelijk, vraag dit dus even na. Hierdoor hoef je dan niet weer de poliskosten te betalen en de verzekeringsmaatschappij kan je niet weigeren, mocht er onderweg iets met je gebeurd zijn.

Caroline was ziekenfonds verzekerd bij Zilveren Kruis. Aangezien de arbeidsovereenkomst werd opgezegd stopte automatisch ook de verzekering.

Doorlopende reisverzekeringen

Onze doorlopende reisverzekeringen hebben we beëindigd, omdat we hier geen aanspraak meer op kunnen maken. Voor de lange reis is een doorlopende reisverzekering niet voldoende.

Inboedelverzekering

Bij onze verzekeringsmaatschappij moeten we de gegevens van de nieuwe huurder doorgeven. De spullen zijn dan verzekerd tegen brand en diefstal met sporen van braak. Vandalisme is uitgesloten en ook bij diefstal zonder sporen van braak worden de spullen niet vergoed.
Voor wat betreft de spullen die we opslaan bij familie moet nagekeken worden of hun verzekering onze spullen ook dekt. Zo nee, dan kan onze huidige verzekeraar de spullen verzekeren onder beperkende voorwaarden. Dit wil zeggen tegen brand en diefstal met sporen van braak. Doorgegeven moet worden welke spullen op welk adres opgeslagen zijn en voor welke waarde.

Woonhuisverzekering

Het enige wat we door hoeven te geven zijn de gegevens van de tijdelijke huurder. De verzekering kan gewoon doorlopen.

WA-Verzekering

Beiden hadden we een WA-verzekering lopen. Deze hebben we stopgezet omdat onze wereldreisverzekering deze kosten dekt. In de brief dien je aan te geven dat je je verzekering stopzet in verband met vertrek naar het buitenland. De verzekering kan dan vervroegd stopgezet worden.