De organisatie vooraf

Als je voor langere tijd gaat reizen zullen er “thuis” heel wat zaken blijven doorgaan die geregeld moeten worden. Dit kan niet zonder dat je iemand volmacht geeft deze zaken voor je te kunnen regelen. Denk aan de diverse betalingen, rekeningen of incasso’s die ongetwijfeld binnen komen, financiële zaken n.a.v. schades of andere gebeurtenissen tijdens je afwezigheid; het moet geregeld worden en zonder volmacht kom je dan van nix naar nergens. Wij kozen ervoor om 2 mensen een volmacht te geven, waarbij de 1 automatisch het volmacht heeft als de ander niet in Nederland is. Mijn (schoon)ouders werden beide gemachtigd, alsmede onze financiële adviseur (tevens familielid). Mede gezien het feit dat pa en ma gedurende 1 maand met ons meereizen door Thailnad en Nepal was dit een noodzaak.

Zaakwaarnemer

Iets wat je ook goed moet regelen : wie behartigt al je zaken tijdens je/jullie afwezigheid ? Hiervoor heb je een zaakwaarnemer nodig, al dan niet notarieel vastgelegd. Aangezien de ouders van Caroline dichtbij wonen, was onze keuze al snel bepaald en gelukkig zijn zij bereid deze taak op zich te nemen. Middels een officiële verklaring die we schriftelijk hebben vastgelegd bij onze financieel adviseur, die tevens als zaakwaarnemer optreedt tijdens de vakantie van onze (schoon)ouders, is alles nu duidelijk vastgelegd en goed geregeld. Behalve dat onze (schoon)ouders contactpersoon zijn voor alle zaken in en om ons huis, hebben zij het beheer over onze financiën die we niet zelf (kunnen) regelen wanneer we onderweg zijn. Het merendeel regelen we natuurlijk zelf via internet. Tevens ontvangen zij de doorgestuurde post zoals je dat kan laten verzorgen door TPG-post. Onze financieel adviseur, is bevoegd alles te regelen uit onze naam t.a.v. bijvoorbeeld de hypotheek, wanneer het lopende contract afloopt, er een spaarcertificaat vrijkomt enz enz. Uiteraard hebben zij ook voor ons de beste reisverzekering uitgezocht. Google op globetrotterverzekering en je komt diverse aanbiedingen tegen.

Abonnementen en contracten

Al vrij snel hebben we een inventarisatie gemaakt van alle abonnementen en contracten die wij hebben lopen. Kranten en tijdschriften hebben we opgezegd zodra dat mogelijk was, dan wel middels een adreswijziging naar iemand anders laten sturen. De laatste maanden voor ons vertrek is onze stapel wekelijks leesvoer dan ook danig geslonken! De aanpak van de overige contracten wisselt.

1) Een aantal verzekeringen kunnen worden opgezegd zodra we vertrokken zijn (autoverzekering, aansprakelijkheid, ongevallen, zieketekosten), omdat ze gaan vallen onder de verzekering die we afsluiten voor onze reis (zie onderdeel verzekering).
2)  De inboedelverzekering houden we aan, omdat we het huis gemeubileerd verhuren. De verzekeringsmaatschappij moet wel op de hoogte worden gesteld van het feit dat de woning wordt verhuurd aan anderen.
3) Sommige verzekeringen lopen gewoon door (levensverzekering en event. uitvaart).
4) De telefoon laten we afsluiten. Dit om torenhoge rekeningen van telefoontjes naar het buitenland op onze naam te voorkomen.
5) Ook nutsvoorzieningen als gas en elektra worden overgeschreven op de nieuwe huurders, zodat er geen nieuwe aansluitkosten worden gemaakt, maar de rekening wel op naam van de bewoners staat.

Huis

In 1988 kochten wij ons huis. Vergeleken met de huidige prijzen voor een normale eengezinswoning, een spotprijs. De vaste lasten mogen daarom zeker geen belemmering zijn om op reis te gaan. Om maandelijks aan onze hypotheekverplichting te kunnen voldoen willen wij ons huis tijdelijk verhuren. Aangezien wij niet zelf de boer op willen om een huurder te vinden en zeker geen familie of bekende met het beheer op willen zadelen, hebben wij een woonbemiddelingsbureau ingeschakeld.

De wijze waarop dergelijke bedrijven hun tarieven berekenen verschilt nogal. Sommige bedrijven vragen een courtage dat overeenkomt met één maand huur. Wij hebben ook bedrijven gesproken die een halve maandhuur vragen aan de verhuurder en een halve maandhuur aan de uiteindelijke huurder. Uiteraard kies je voor een bureau waarvan jij vindt dat het beste past bij jouw ideeën over het verhuren van je woning. Bijkomend feit is natuurlijk wat je er voor over hebt om bepaalde zaken uit handen te geven. Momenteel zijn we druk bezig met de diverse bedrijven om strax rond eind april ons huis verhuurd te hebben. We laten hier nog weten of het uiteindelijk allemaal gelukt is en zo ja bij wie.

De door ons benaderde bedrijven zijn:
– Direct Wonen
– Frank van der Bent Housing Services B.V.
– Haarlem Wonen

Daarnaast zijn er nog bureaus die meer lokaal georiënteerd zijn. Andere opties zijn universiteiten en het rechtstreeks aanschrijven van bedrijven die vaak mensen over hebben uit het buitenland. In eerste instantie hebben wij ons dus beperkt tot een aanmelding bij Frank van der Bent Housing Services B.V., Haarlem Wonen en Direct Wonen. Uiteraard zien alle drie de bedrijven goede mogelijkheden, maar geven geen garanties af. Tevens blijkt dat mensen die een huis zoeken, dat altijd op het laatste moment doen. Conclusie: waarschijnlijk kunnen we pas in de laatste week ons huis verhuren.
Als half mei ons huis nog niet is verhuurd wordt het ongetwijfeld een stressfactor! We willen het huis gemeubileerd verhuren. Enerzijds omdat een gemeubileerd huis meer huur opbrengt en tegelijkertijd geen kosten worden gemaakt om de inboedel op te slaan.

De Post

Zodra je je huis hebt verhuurd loop je tegen het volgende probleem aan, maar waarschijnlijk heb je daar van te voren al over nagedacht : wat doe je met de post ? Welnu, de 2 makkelijkste oplossingen zijn :
· De verhuisservice
· Het doorzenden

Beide worden prima geregeld door TNTpost. Wij hebben gekozen voor de laatste optie, het doorzenden, mede vanwege het feit dat de verhuisservice wel heel veel tijd en moeite vergt en het doorzenden t.o.v. je totale budget niet erg duur is. Je betaalt voor de 1e week € 12,90 en voor elke volgende week (of een deel daarvan) € 2,20. Hiermee kom je voor een jaar uit op € 125,10. Verlengen kan uiteraard ook echter slecht s voor 1 of 2 maanden. Informatie hierover vind je bij de klantenservice van tpgpost.